Ocena zajęć dydaktycznych – 2017

Studentko, Studencie,
w miesiącu czerwcu 2017 r udostępniony został Kwestionariusz oceny zajęć dydaktycznych.
Jest on dostępny po zalogowaniu do USOSweb, tak aby każdy student mógł ocenić tylko te zajęcia, które miał w planie zajęć.
Ankieta jest w 100% anonimowa. Wyniki są przedstawiane jako średnia arytmetyczna dla każdego z ocenianych przedmiotów i wykładowców oraz będą wykorzystane wyłącznie w celu poprawy jakości prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Ankieta zawiera tylko 5 pytań (wcześniej 13) i jej wypełnianie trwa ok. 10 sekund!
Ankieta jest dostępna tylko w czerwcu w: usosweb.utp.edu.pl

TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI – nowe studia podyplomowe

Na Wydziale zostały utworzone nowe  studia podyplomowe z zakresu
„TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI”

Oferta jest odpowiedzią na zgłaszaną potrzebę ustawicznego kształcenia, a także nabywania umiejętności praktycznych w obszarze technologii wody dla potrzeb przemysłowych i technologii ścieków przemysłowych.
Program studiów uwzględnia zmiany zachodzące w obszarze prawa wodnego, które są wynikiem implementacji europejskiej ramowej dyrektywy wodnej.
Oferta kierowana jest w szczególności do osób zajmujących się tą problematyką w przedsiębiorstwach typu produkcyjnego.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem http://wtiich.utp.edu.pl/studia-podyplomowe.

KONKURS URZĘDU PATENTOWEGO RP NA NAJLEPSZĄ PRACĘ NAUKOWĄ

Urząd Patentowy RP ogłasza XV edycję Konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej.

Równolegle Urząd Patentowy organizuje konkursy na plakat, film oraz informację medialną o tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej.

Termin składania prac: 16 października 2017 r.

Ogłoszenia o konkursach wraz z regulaminem oraz formularzem zgłoszeniowym są dostępne na stronie internetowej Urzędu Patentowego www.uprp.gov.pl:

Sukces studentek z TŻiŻC

Podsumowano tegoroczną edycję warsztatów dla studentów w ramach programu Yes4YETI (Youth Employment and Training Initiative), które od czterech lat organizuje Cereal Partners Poland Toruń-Pacific.

Projekt studentek naszego Wydziału z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka okazał się najlepiej ocenionym projektem.

Paniom Annie Florczyk, Joannie Hodyl i Joannie Feldheim GRATULUJEMY !!!

Więcej informacji znajduje się w artykule: Finał 4. edycji studenckich warsztatów, 2017-05-24